استخدام آذرباییجان غربی

استخدام ارومیه

استخدام اصفهان

استخدام ایلام

استخدام تهران

استخدام خراسان جنوبی

استخدام بیرجند

استخدام خراسان رضوی

استخدام مشهد

استخدام زنجان

استخدام سیستان و بلوچستان

استخدام زاهدان

استخدام قزوین

استخدام گلستان

استخدام گرگان

استخدام لرستان

استخدام خرم آباد

استخدام مرکزی

استخدام اراک

استخدام همدان

استخدام کرمان

استخدام کهکیلویه و بویراحمد

استخدام یاسوج

استخدام سپاه,شرایط استخدام در سپاه پاسداران

سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۳۳
استخدام سپاه,شرایط استخدام در سپاه پاسداران ، شرایط ذکر شده در زیر از آگهی های استخدامی سپاه پاسداران گردآوری شده که ممکن است در آگهی های استخدامی جدید دستخوش تغییراتی شود. شرایط عمومی استخدام در سپاه پاسداران به شرح زیر ...
تاریخ انقضاء: 1394/11/30کد مطلب: 1731 تعداد بازدید: 620048

شرایط استخدام در سپاه پاسدارانشرایط استخدام در سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

شرایط ذکر شده در زیر از آگهی های استخدامی سپاه پاسداران گردآوری شده که ممکن است در آگهی های استخدامی جدید دستخوش تغییراتی شود.

شرایط عمومی استخدام در سپاه پاسداران به شرح زیر است:

‌ماده ۱۶ – شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:

‌الف – اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب – اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
ج – التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
‌د – عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
ه – نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
‌و – عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌ز – داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
ح – داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
ط – داشتن حداقل ۱۶ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال سن.
ی – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.

‌تبصره ۱ – استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

‌تبصره ۲ – پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداکثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.

‌تبصره ۳ – برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت‌می‌باشند.

‌تبصره ۴ – استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.

‌ماده ۱۷ – هیأت مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشکیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر کار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.

‌تبصره – هسته‌های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۱۸ – استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در کادر ثابت بر اساس یکی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دکترا و بالاتر انجام می‌گیرد.

‌ماده ۱۹ – کارمندان به دو صورت زیر استخدام می‌شوند:

‌الف – بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا و بالاتر – بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرک پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی و حداکثر پایان دوره دبیرستان.

‌ماده ۲۰ – سپاه برای مشاغلی که مستلزم بکارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.

‌ماده ۲۱ – سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد ۵‌سال خدمت نظامی و یا ۶ سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.

‌تبصره ۱ – خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی که‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر کنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

شرایط استخدام در سپاه پاسداران

‌تبصره ۲ – سپاه می‌تواند پرسنلی را که در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.

‌ماده ۲۲ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه که شرایط لازم را دارا هستند برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.

‌ماده ۲۳ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه که حداقل ۱۸ سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید که خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداکثر ۱۰ سال هر سال به مدت حداقل یک ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.

‌تبصره ۱ – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد کسر خواهد شد.

‌تبصره ۲ – این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب می‌شود.

‌تبصره ۳ – کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.

‌تبصره ۴ – حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.

‌تبصره ۵ – آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده ۲۴ – خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌کننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده ۳۷ قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۲۵ – استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.

‌تبصره – استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۲۶ – استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.

شرایط استخدام در سپاه پاسدارانبخش سوم – سازمان و طبقه بندی مشاغل

‌ماده ۲۷ – تعداد و ترکیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی که به وسیله ستاد کل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید مشخص می‌گردد.

‌تبصره ۱ – جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد کل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد کل سپاه و ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از تورم پرسنل کادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد که‌حتی‌الامکان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.

‌ماده ۲۸ – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.

‌ماده ۲۹ – مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشکیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شکل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.

‌ماده ۳۰ – بکارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید.

‌تبصره – تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل‌خواهد رسید.

‌ماده ۳۱ – ستاد کل سپاه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال در چارچوب این قانون کلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی کل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهد.

‌ماده ۳۲ – ستاد کل سپاه موظف است مشاغل مختص کارمندان موضوع بند(ب) ماده ۱۹ این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (۱) ،(۲)، و (۳) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده (۱) و (۲) و (۳) طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.

‌ماده ۳۳ – ستاد کل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی کل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداکثر ظرف‌مدت یک سال تکلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.

Share/Save/Bookmark
ارسال نظر
نام :
پست الکترونیک :
نظر شما :
کد بالا:
صفحه 1 از 42   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
عاطفه تقوی
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸
۲۵
۳
من دیپلم دارم و در بسیج سه ماه عضو بودم میخواهم در سیاه استخدام شوم
سمانه نیازخانی
پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸
۵
۷
من مشتاق به همکاری با این سازمان هستم.متشکرم
زهرا کیانی
جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۴:۰۳
۱۰
۶
رشتم الکترونیک است
زهره قویدست
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۶:۵۱
۱۸
۹
اینجانب زهره قویدست بسیج فعال دارم وحاضرم درسپاه خدمت کنم وکمک حال خانواده باشم
زهره قویدست
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۶:۴۹
۱۵
۵
کارمندی باشه بهتره
بهزاد
چهار شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۳:۰۲
۲۵
۵
من 31ساله ایا واجد شرایط هسنم با دیپلم ومتاهلم؟
محسن
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۵۰
۲۰
۵
اینجانب دیپلم الکتروتکنیک دارم وبسیجی فعالی هستم ایامیتونم.دردانشگاه افسری سپاه استخدام شوم
زرقام میربلوچ
پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۲۱
۱۴
۳
سلام فوق دیپلم itدارم سربازی رفتم ده سال سابقه فعال بسیج دارم متولد 67 هستم شرایطم به سپاه میخوره
محمد اصغری
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۵۳
۱۶
۶
سلام فوق دیپلم(کاردانی) کامپیوتر دارم. خدمت رو هم گذروندم. میخوام استخدام سپاه شم. پارتی ندارم. چیکار کنم؟
چگینی
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۰۹
۱۶
۵
خانمی هستم31 ساله.مجرد. فوق لیسانس حسابداری. بسیجی فعال.و بسیار علاقمند به همکاری با مجموعه سپاه .جویای کار. لطفا به جوانان توجه کنید متشکرم.
اسماعیل خدامراد
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۶:۲۲
۱۷
۵
من 25سالمه متاهلم نظاموخیلی دوس دارم میخام برم توسپاه خیلی ممنون
یاوراذربو
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲:۳۴
۸
۳
پارس ابادباشه بهترضمنامازن وشوهردنبال کاریم
امیر حسین همتی
چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۸:۱۶
۱۰
۳
سلام بنده حدود 19 سالمه عضو بسیج هستم علاقه دارم در سپاه خدمت کنم لطفا در صورت تایید پیام بفرمایید .با سپاس
نادرحرابی
چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱:۴۶
۹
۲
سلام فوق دیپلم دارم رشته نرم افزارکامپیوتر متولد بهمن ۶۹هستم سربازی هم رفتم خدمت کردم شرایط بهم میخوره وکی ثبت نام.میکنن خواهش میکنم کسی بهم خبربده
محمدسلیمانی
جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۳:۴۴
۱۶
۷
باسلام بنده 20سالمه دیپلم فنی دارم وعضوبسیج کادرهستم.باتوجه به علاقه شدیدم به سپاهلطفا درصورت امکان کمکم کنید
ابولفظل باقرزاده
پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۱
۴
۲
استخدام درسپاه
محمد ارژنگی
پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۴
۱۳
۲
سلام بنده دانشجو ترم ۳رشته تعمیرونگهداری هواپیما هستم درمقطع فوق دیپلم بنده دربسیج هنرمندان ۶ماه فعالیت عادی داشتم وبعد پرونده ام رو به بسیج محلات بردم البته ۵ماه دربسیج محلات هم عضویت عادی داشتم والان بسیجی فعال هستم والبته دربسیج دانشجویی هم عضو شده ام و در انجمن علمی دانشگاه هم عضو هستم البته بنده یک سال هم تکواندو کار کردم وبه نرم افزار هایی چون اتوکد فتوشاپ تریدی مکس هم مسلطم می خواستم بدونم با این شرایط ورشته ام در سپاه آیا استخدام میشم با این که هنوز دانشجو ام ودرچه قسمتی برای من وتخصصم بهتر است
فاطمه
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۶:۵۲
۹
۱
سلام من کارشناسی جغرافیاومدرک رایانه وحسابداری ورانندگی وبسیج هم هستم٢٣ساله ام توروخدا خواهران هم امسال پذیرش کنید اخه گناه ما چیه این همه عمروپول دانشگاه خرج کردیم باهزارمصیبت الان هم کارنیست این حق نیس والا این همه جوان باسواد بیکارو ول باشن
محمدحسین نریمان فر
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۵:۵۷
۹
۱
محمدحسین ۲۱ساله هستم خیلی دوس دارم تو سپاه کار کنم
محمدلطفا توجیح کنید داوطلب با این شرایط سنی متولد16 تا 40 سالگی کجا مراجعه کنه برای استخدام ، من سپاه رفتم گفتن سن تا 23 باشه من 32سالم هست.
محسن سروستانی
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۳:۴۲
۱۳
۰
علاقه دارم در سپاه خدمت کنم
صفحه 1 از 42   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
 
ارسال نظر
نام :
لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با سایت استخدام پرداد، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
پست الکترونیک :
نظر شما :